top of page

ANG AKLAT NI SAN JOSE

Jonh Rick Babala Malaya.jpg

Gamit ang mga salita ng mga Santo Papa, Santo at Santa, at mga kinikilala ng simbahan na mga taong nakatanggap ng mga pangitain (mystics), ANG AKLAT NI SAN JOSE ay naghahandog ng paglalahad ng buhay ni San Jose ng Nazaret simula sa taimtim na panalangin ng kanyang mga magulang sa kanyang pagdating hanggang sa pagdadala sa kanyang kaluluwa sa langit.

 

Sa aklat ding ito, inilahad ang mga pangyayari sa kabataan ni San Jose, ang panggugulo sa kanya ng demonyo, ang kanyang pagpapakasal sa Mahal na Birheng Maria, ang kapanganakan ni Kristo, ang buhay ng Banal na Pamilya sa Ehipto, ang mga pangyayari sa kamatayan ni San Jose, ang kanyang mga huling salita at pangitain, at ang maaaring pag-akyat sa langit ng kanyang katawan at kaluluwa.

Isinalin sa Filipino ni:

Mark Daryl O. Guerra

amazon.jpg
bottom of page